Nyckelnotes Newsletter Home » Archive » Newsletter » Number 50

Number 50 — Spring 2012

Download Number 50

Table of Contents

 Letter from Josefina Paulson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 

Polska efter Robert Landin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

Näcken (Polska efter fadern (Axel Inge) . . . . . . . . . . . 3 

Över allt på jorden, visa, Västmanland . . . . . . . . . . . . . 4 

Karolinermarsch av Eric Sahlström . . . . . . . . . . . . . . . 5 

Armfeldts Karoliner History . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-10 

Eric Sahlström100år . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-12 

Gavin Pennycook – Celtic Nyckelharpa . . . . . . . . 13-15 

Jan Ling’s Nyckelharpan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16-18 

Byss-Kalle tunes in Nyckel Notes . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Tranan efter Byss-Kalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Grönsiskan efter Byss-Kalle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 

Tenor Nyckelharpa Story . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

CD Review of KONTACT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

String Bazaar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

“Dear Nyckel Notes Readers” . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 

Written Tunes

Polska efter Robert Landin
Näcken (Polska efter fadern (Axel Inge)
Över allt på jorden, visa, Västmanland
Karolinermarsch av Eric Sahlström
Tranan efter Byss-Kalle
Grönsiskan efter Byss-Kalle

Back to Main