Nyckelnotes Newsletter Home » Archive » Newsletter » Number 55

Number 55 — Winter 2015

Download Number 55

Table of Contents

 • Our Summer with Väsen and the Nyckelharpa . . . 1-3
 • An Enticement of Nyckelharpor. . . . . . . . . . . . . . . . 4-5
 • Nyckelharpa Heaven (the Nisswastämman) . . . . . . .6-8
 • Nyckelharpa sources/links on Internet . . . . . . . . . . 9-11
 • “Anders Liljefors” DVD Review . . . . . . . . . . . . . . 12-15
 • Gånglåt from Tensta to Lena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
 • Myskvalsen från Öland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 • Sko-Ella och Näcken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
 • Jan Ling’s Nyckelharpan Chapt. 7 continued. . . .18-22
 • Tegenborgvalsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 • Trollrikespolska av Eric Sahlström . . . . . . . . . . . . 20
 • String Bazaar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 • Dear Nyckel Note Readers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Written Tunes

 • Gånglåt from Tensta to Lena
 • Myskvalsen från Öland
 • Sko-Ella och Näcken
 • Tegenborgvalsen
 • Trollrikespolska av Eric Sahlström

Back to Main