Home » Archive » Written Music » Resonans CD Transcriptions

Transcriptions from Peter Puma Hedlund’s “Resonans” CD

In 2007, Matt Fichtenbaum gave a wonderful gift to the nyckelharpa community: he carefully transcribed all the notes for the tunes on Puma’s CD “Resonans” and made them available to the public.

Tunes Included:

 1. Vals från Ärentuna (A-dur)
 2. Gås-Anders lillpolska
 3. Dödens vals
 4. Bohlins brudpolska
 5. Leipzigs krigsmarsch
 6. Pinntorpafrun
 7. Västanmadspolska
 8. Tobogubben
 9. Hellstedts brudmarsch
 10. Styfbergspolska
 11. Ceylonpolkett
 12. Hårgalåten
 13. Rapp-Kalles vals
 14. Marsch från Hardanger
 15. Petter i Alas polska
 16. Skomakarvalsen
 17. G-dur polska
 18. Tyska polskan
 19. Näcken och Sko-Ella
 20. Vallåt från Ärentuna (D-dur)